2017թ. լույս տեսած գրքեր

Ներբեռնել

Պատասխան մերօրյա զրպարտիչներին (նյութերի և փաստաթղթերի ժողովածու), Եր.: ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2017, 111 էջ: 

Նյութերի ու փաստաթղթերի սույն ժողովածուում ներկայացված է «Հայոց պատմություն» ակադեմիական բազմահատորյակի հեղինակների պատասխանը ՀՑԹԻ-ի տնօրենի ժ. պ. Հ. Դեմոյանի խմբագրությամբ շրջանառված «գրախոսությանը»։ Պատասխանում հանգամանորեն անդրադարձ է կատարվում հեղինակային կազմին ներկայացվող անհիմն մեղադրանքներին, ցույց տրվում դրանց զրպարտչական բնույթը, ինչպես և վտանգավորությունը ազգային շահերի տեսանկյունից։ Խնդրի կապակցությամբ հատուկ ստեղծված մասնագիտական հանձնախմբի եզրակացության և «Հայ պատմագետների միության» հայտարարության մեջ արժևորվում է «Հայոց պատմության» բազմահատորյակը, դատապարտվում «գրախոսության» խմբագրի և անանուն հեղինակների գիտական էթիկայի կանոններին ոչ հարիր գործելաոճը։


Հովհաննիսյան Արծրուն, Ռազմարվեստի զարգացումը 20-րդ դարում. հեռանկարները: Համառոտ ուսումնասիրություն: Եր.: ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2017, 661 էջ:

Այս աշխատությունը ռազմապատմագիտական համառոտ ուսումնասիրություն է` օպերատիվ արվեստի և մարտավարության որոշակի վերլուծություններով: Այն նախատեսված է ռազմակրթական ոլորտի համար: Կարող է օգտագործվել ռազմաուսումնական հաստատությունների ուսանողների և դասախոսական անձնակազմի համար:
Ուսումնասիրությունը պատրաստելիս օգտագործել ենք հեղինակի «Օդային գերակայություն», «Տարածաշրջանի ռազմականացումը և հայոց բանակը», «Բանակաշինությունը Հայաստանի երրորդ հանրապետությունում» մենագրությունների, «Արցախյան պատերազմում ադրբեջանական ավիացիայի գործողությունների և հայկական ՀՕՊ հակազդեցության վերլուծություն» («21-ՐԴ ԴԱՐ», # 4, 2010թ.), «Ադրբեջանի ռազմականացումը» («21-րդ ԴԱՐ», # 3, 2011թ.), Некоторые аспекты военного искусства в период Арцахской войны 1993-1994 гг. («21-й ВЕК», 1/2014) և այլ հոդվածների նյութերը: Ուսումնասիրության մեջ պատերազմները ներկայացված են ըստ ռազմարվեստում ունեցած իրենց դերի և նշանակության:


Հակոբյան Արարատ, Կենսամատենագիտություն, Եր.: Պատմության ինստիտուտի հրատ., 2017, 44 էջ:

Գրքույկում ամփոփ կերպով ներկայացված է պրո‎‎‎‎‎‎‎‎‎ֆեսոր Արարատ Մխիթարի Հակոբյանի կենսամատենագիտությունը՝ նրա համառոտ կենսագրությունը, մենագրությունների ու հոդվածների, գրախոսությունների, լրագրական հրապարակումների և այլ աշխատանքների ցանկերը:


Մորուս Հասրաթյան, Նշանավոր սյունեցին, ականավոր պատմաբանն ու բանասերը, Եր.: ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2017. -  210 էջ:

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտն առանձին գրքով տպագ-րում է «Սյունյաց երկիր» թերթի 2016թ. բացառիկ համարը` նվիրված հայագիտության երախտավոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Մորուս Հասրաթյանին և պարունակում է նրա գիտական վաստակը բնութագրող հրապարակումները, գիտնականի անտիպ, ամսագրերում և սփյուռքում տպագրված աշխատանքները (գրքում չեն ընդգրկված միայն Պատմության և Հնագիտության ու ազգագրության ինստիտուտների կողմից 1985 թ. հրատարակած և թերթում տպված երեք հոդվածը):
Գիրքը հասցեագրված է պատմաբաններին, հնագետներին, բանասերներին, արվեստաբաններին, ինչպես նաև ընթերցող լայն շրջաններին: