Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն՝ Վ. Տեր-Ղևոնդյան «Կիլիկյան Հայաստանը և Այյուբյան պետությունները»

Վահան Տեր-Ղևոնդյանի «Կիլիկյան Հայաստանը և Այյուբյան պետությունները» դոկտորական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը հետաձգվել է հարգելի պատճառներով: