ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՍԱՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ

2019 թ. օգոստոսի 6-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ԵՍԱՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆԻ «ՀԱՅ ԲՈՒՐԺՈՒԱԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒԸ ԹԻՖԼԻՍԻ ՆԱՀԱՆԳՈՒՄ 1846-1917 ԹԹ.» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

  

Պաշտոնական ընդիմախոսներ՝պատմական գիտությունների դոկտոր

Ստեփանյան Խ. Ռ.

պատմական գիտությունների թեկնածու

  Կարապետյան Ա. Հ.

Առաջատար կազմակերպություն՝  ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ

 

 

ԲԵՌՆԵԼ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ