Գիտական համագործակցության հեռանկարով

Մարտի 7-ին ինստիտուտ այցելեց Չեչնիայի Հանրապետության ազգային քաղաքականության, արտաքին կապերի, մամուլի և լրատվության նախարար Ջամբուլաթ Ումարովը։ Տնօրեն Ա. Մելքոնյանի, Միջին դարերի պատմության բաժնի վարիչ Ա. Շահնազարյանի, Նոր պատմության բաժնի վարիչ Ռ. Սահակյանի հետ քննարկման արդյունքում որոշվեց առաջիկայում կնքել կողմերի միջև գիտական համագործակցության համաձայնագիր։