Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

Թեկնածուական ատենախոսություն,Հակոբյան Վահագ

2019 թ. մայիսի 7-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

Հակոբյան Վահագ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԽԱՆՈՒԹՅԱՆ XVIII ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԸՍՏ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԻ» թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն: 

 

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր,  պրոֆեսոր Ստեփանյան Գ.Ս.

պատմական գիտությունների թեկնածու

Մխիթարյան Գ.Ժ. 

                                  Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի պետական համալսարան  

ԲԵՌՆԵԼ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ