Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ

2019 թ. հուլիսի 30-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏԻ «ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑՔԸ (ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

 

 

Պաշտոնական ընդիմախոսներ՝պատմական գիտությունների դոկտոր,

Պրոֆեսոր Հայրունի Ա. Ն.

պատմական գիտությունների թեկնածու

 Գրիգորյան Հ. Գ.

Առաջատար կազմակերպություն՝  ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ

 

 

ԲԵՌՆԵԼ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ