Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԱՏՅԱՆ ԱՐԱ

2020 թ. նոյեմբերի 17-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ԱԶԱՏՅԱՆ ԱՐԱՅԻ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ՀԱՅ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

 

Պաշտոնական ընդիմախոսներ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Հակոբյան Ա.Մ.

պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ալեքսանյան Կ.Վ.

Առաջատար կազմակերպություն՝  Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական

մանկավարժական համալսարան

                                                                                                 

 ԲԵՌՆԵԼ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ