«Հայոց պատմություն» բազմահատորյակ

Հայոց պատմություն, հ. II, ԳԻՐՔ ԱՌԱՋԻՆ

Հայոց պատմություն, հ. II, ԳԻՐՔ ԵՐԿՐՈՐԴ

Հայոց պատմություն, հ. III, ԳԻՐՔ ԱՌԱՋԻՆ

Հայոց պատմություն, հ. III, ԳԻՐՔ ԵՐԿՐՈՐԴ

Հայոց պատմություն, հ. IV, ԳԻՐՔ ԱՌԱՋԻՆ

Հայոց պատմություն, հ. IV, ԳԻՐՔ ԵՐԿՐՈՐԴ

 

ՀՀ ԳԱԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՊՈԱԿ                                                                                                                        

Երևանի թ. 1 գանձապետական բաժանմունք

հ/հ 900018005281

ՀՎՀՀ  00008037

Նպատակ՝  «Հայոց պատմություն» 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ հատորների 1-ին և 2-րդ գրքերի համար

(6800 դր.- 1 գրքի արժեքը)