Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ՄԿՐՏԻՉ

2022 թ. դեկտեմբերի 16-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ՄԿՐՏԻՉԻ «1903 Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 12-Ի ՕՐԵՆՔԸ ԵՎ ՀԱՅԵՐԻ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱԿԱՑԱՐԱԿԱՆ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԸ 1903-1905 ԹԹ.» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

 Պաշտոնական ընդիմախոսներ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր

Ստեփանյանց Ստեփան Միհրանի

պատմական գիտությունների թեկնածու

Վարդանյան Թամարա Ռազմիկի

Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

 

                                                                                                 

 ԲԵՌՆԵԼ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ