Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ

2023 թ. մայիսի 30-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵԻ «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ 1920-1950-ԱԿԱՆ ԹԹ» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

 Պաշտոնական ընդիմախոսներ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Խաչատրյան Կարեն Համլետի

պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Սուքիասյան Համո Կարենի

Առաջատար կազմակերպություն՝ Արցախի պետական համալսարան

                                                                                                 

 ԲԵՌՆԵԼ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ