ՀԱՅ ԳԱՂԹՕՋԱԽՆԵՐԻ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 
Ստեփանյան Գևորգ Սրապիոնի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ. պրոֆ.

Բաժնի աշխատակիցները

  1. Ավագյան Քնարիկ Ռոբերտի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը  և  հրատարակած աշխատությունների ցանկը 
  2. Բախչինյան Արծվի Հենրիկի,  ավագ գիտաշխատող, բ.գ.թ. կենսագրականը
  3. Ղարախանյան Վահրամ Մարտիկի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  4. Օհանյան Սեդա Տաճատի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  5. Թաջիրյան Էլիզաբեթ Խոսրովի, գիտաշխատող
  6. Ֆիշենկճյան Անի, գիտաշխատող, պ.գ.թ
  7. Վահե Սարգսյան, գիտաշխատող, պ.գ.թ
  8. Շախկյան Գայանե Սերյոժայի, ավագ լաբորանտ
  9. Պետրոսյան Վանենի Մերուժանի, ավագ լաբորանտ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԱՂԹՕՋԱԽՆԵՐԻ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ