ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Ընդհանուր պատմության բաժինը ստեղծվել է 2016թ.:

Բաժնի վարիչ 
Խաչատրյան Կարեն Համլետի, պ.գ.դ., պրոֆ., կենսագրականը և գիտական գործունեությունը

Բաժնի աշխատակիցները

 1. Մելիքյան Վահան Հենրիկի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 2. Մարգարյան Երվանդ Հրանտի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ.
 3. Ալեքսանյան Հովհաննես Ստյոպայի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 4. Ղամբարյան Արմենուհի Վանյայի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 5. Կարապետյան Ռուբեն Կառլենի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.դ.
 6. Երանոսյան Նարինե Ստեփանի, կրտսեր գիտաշխատող
 7. Ժամհարյան Գագիկ Աղասու, կրտսեր գիտաշխատող
 8. Սայիյան Արամ Սերգեի,  պ.գ.թ.
 9. Թամարյան Ջեննի Լավրենտիի, ավագ լաբորանտ, 
 10. Ղազարյան Գայանե Խաչիկի, ավագ լաբորանտ
 11. Շագոյան Անահիտ Շիրակի ,ավագ լաբորանտ