ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Ընդհանուր պատմության բաժինը ստեղծվել է 2016թ.:

Բաժնի վարիչ 
Խաչատրյան Կարեն Համլետի, պ.գ.դ., պրոֆ., կենսագրականը և գիտական գործունեությունը

Բաժնի աշխատակիցները

 1. Մելիքյան Վահան Հենրիկի, պ. գ. դ., պրոֆ. կենսագրականը և հրատարակած աշխատությունների ցանկը
 2. Մարգարյան Երվանդ Հրանտի, պ. գ. դ. պրոֆ. կենսագրականը
 3. Ալեքսանյան Հովհաննես Ստյոպայի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 4. Ղամբարյան Արմենուհի Վանյայի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 5. Ժամհարյան Գագիկ Աղասու, կրտսեր գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 6. Սայիյան Արամ Սերգեի,  պ.գ.թ.  կենսագրականը
 7. Գրիգորյան Սարգիս, գիտաշխատող կենսագրականը
 8. ՇահիդանովաԿարինե
 9. Ղազարյան Գայանե Խաչիկի, կրտսեր գիտաշխատող   կենսագրականը
 10. Երանոսյան Նարինե Ստեփանի, գիտաշխատող, պ.գ.թ․
 11. Շագոյան Անահիտ Շիրակի , ավագ լաբորանտ 
 12. Թամարյան Ջենի, կրտսեր գիտաշխատող

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ