ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Ընդհանուր պատմության բաժինը ստեղծվել է 2016թ.:

Բաժնի վարիչ 
Խաչատրյան Կարեն Համլետի, պ.գ.դ., պրոֆ., կենսագրականը և գիտական գործունեությունը

Բաժնի աշխատակիցները

 1. Մելիքյան Վահան Հենրիկի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը և հրատարակած աշխատությունների ցանկը
 2. Մարգարյան Երվանդ Հրանտի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը
 3. Ալեքսանյան Հովհաննես Ստյոպայի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 4. Ղամբարյան Արմենուհի Վանյայի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 5. Կարապետյան Ռուբեն Կառլենի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը և հրատարակած աշխատությունների ցանկը
 6. Երանոսյան Նարինե Ստեփանի, կրտսեր գիտաշխատող 
 7. Ժամհարյան Գագիկ Աղասու, կրտսեր գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը և հրատարակած աշխատությունների ցանկը
 8. Սայիյան Արամ Սերգեի,  պ.գ.թ.  կենսագրականը և հրատարակած աշխատությունների ցանկը
 9. Ղարախանյան Վահրամ Մարտիկի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 10. Թամարյան Ջեննի Լավրենտիի, ավագ լաբորանտ  կենսագրականը
 11. Ղազարյան Գայանե Խաչիկի, ավագ լաբորանտ կենսագրականը
 12. Շագոյան Անահիտ Շիրակի ,ավագ լաբորանտ կենսագրականը

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ