ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Ընդհանուր պատմության բաժինը ստեղծվել է 2016թ.:

Բաժնի վարիչ 
Խաչատրյան Կարեն Համլետի, պ.գ.դ., դոցենտ, կենսագրականը և գիտական գործունեությունը

Բաժնի աշխատակիցները

  1. Մելիքյան Վահան Հենրիկի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ.
  2. Մարգարյան Երվանդ Հրանտի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.դ.
  3. Ալեքսանյան Հովհաննես Ստյոպայի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  4. Ղամբարյան Արմենուհի Վանյայի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ.
  5. Կարապետյան Ռուբեն Կառլենի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.դ.
  6. Երանոսյան Նարինե Ստեփանի, կրտսեր գիտաշխատող
  7. Թամարյան Ջեննի Լավրենտիի, ավագ լաբորանտ, 
  8. Ղազարյան Գայանե Խաչիկի, ավագ լաբորանտ
  9. Շագոյան Անահիտ Շիրակի ,ավագ լաբորանտ