ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Ընդհանուր պատմության բաժինը ստեղծվել է 2016թ.:

Բաժնի վարիչ 
Խաչատրյան Կարեն Համլետի, պ.գ.դ., պրոֆ., կենսագրականը և գիտական գործունեությունը

Բաժնի աշխատակիցները

  1. Մելիքյան Վահան Հենրիկի, պ. գ. դ., պրոֆ. կենսագրականը և հրատարակած աշխատությունների ցանկը
  2. Մարգարյան Երվանդ Հրանտի, պ. գ. դ. պրոֆ. կենսագրականը
  3. Ալեքսանյան Հովհաննես Ստյոպայի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  4. Ղամբարյան Արմենուհի Վանյայի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  5. Կարապետյան Ռուբեն Կառլենի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը և հրատարակած աշխատությունների ցանկը
  6. Ժամհարյան Գագիկ Աղասու, կրտսեր գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը և հրատարակած աշխատությունների ցանկը
  7. Սայիյան Արամ Սերգեի,  պ.գ.թ.  կենսագրականը և հրատարակած աշխատությունների ցանկը
  8. Թամարյան Ջեննի Լավրենտիի, ավագ լաբորանտ  կենսագրականը
  9. Ղազարյան Գայանե Խաչիկի, ավագ լաբորանտ կենսագրականը
  10. Շագոյան Անահիտ Շիրակի ,ավագ լաբորանտ կենսագրականը

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ