ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 
Մարուքյան Արմեն Ցոլակի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը


Բաժնի աշխատակիցները

  1. Խոսրոևա Անահիտ Ռազմիկի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ., կենսագրականը
  2. Հովհաննիսյան Լիլիթ Հրաչիկի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը, Հրատարակած աշխատությունների ցանկ
  3. Բաբլումյան Արփինե Ռուբիկի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  4. Հայրապետյան Կարեն Պավելի, գիտաշխատող,  պ.գ.թ․
  5. Թունյան Վալերի, առաջատար գիտաշխատող, 
  6. Կոնինյան Մանե Կարենի, ավագ լաբորանտ, կենսագրականը

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ