ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 
Մարուքյան Արմեն Ցոլակի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը


Բաժնի աշխատակիցները

  1. Խոսրոևա Անահիտ Ռազմիկի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ., կենսագրականը
  2. Հովհաննիսյան Լիլիթ Հրաչիկի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը, Հրատարակած աշխատությունների ցանկ
  3. Բաբլումյան Արփինե Ռուբիկի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  4. Կոնինյան Մանե Կարենի, ավագ լաբորանտ, կենսագրականը
  5. Հայրապետյան Կարեն Պավելի

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ