ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 
Մարուքյան Արմեն Ցոլակի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը


Բաժնի աշխատակիցները

  1. Հովհաննիսյան Լիլիթ Հրաչիկի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը, Հրատարակած աշխատությունների ցանկ
  2. Բաբլումյան Արփինե Ռուբիկի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  3. Թունյան Վալերի, առաջատար գիտաշխատող, 
  4. Կոնինյան Մանե Կարենի, ավագ լաբորանտ, կենսագրականը

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ