ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 
Մարուքյան Արմեն Ցոլակի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը


Բաժնի աշխատակիցները

  1. Ստեփանյան Ստեփան Սմբատի, գլխավոր  գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը 
  2. Սարուխանյան Նորիկ Բագրատի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը
  3. Խոսրոևա Անահիտ Ռազմիկի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ., կենսագրականը
  4. Հովհաննիսյան Լիլիթ Հրաչյայի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  5. Բաբլումյան Արփինե Ռուբիկի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  6. Ալեքսանյան Ալլա Վիկտորի, գիտաշխատող
  7. Կոնինյան Մանե Կարենի, ավագ լաբորանտ, կենսագրականը


ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության պատմության բաժնի մասին /բեռնել pdf-icon/