ՀԱՅ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 
Խառատյան Ալբերտ Արմենակի, գլխավոր գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պ.գ.դ. ԿԵՆՍԱԳՐՈւԹՅՈւՆ


Բաժնի աշխատակիցները

  1. Հովսեփյան Մարիամ Վռամի, առաջատար գիտաշխատողի պաշտոնակատար, բ.գ.թ. ԿԵՆՍԱԳՐՈւԹՅՈւՆ
  2. Կարապետյան Արմեն Հովակիմի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. ԿԵՆՍԱԳՐՈւԹՅՈւՆ
  3. Եսոյան Մյասնիկ Արամայիսի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. ԿԵՆՍԱԳՐՈւԹՅՈւՆ 
  4. Հարությունյան Նարինե Արայի, ավագ լաբորանտ
  5. Պետոյան Ստյապա Հայրապետի, ավագ լաբորանտ

ՀԱՅ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ