ՀԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 

  1. Վարդումյան Գոհար Դերենիկի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը


Բաժնի աշխատակիցներ

 

  1. Թոխաթյան Կարեն Սեդրակի, գիտաշխատող 
  2. Մուշեղյան-Թադևոսյան Անահիտ Խաչիկի, գիտաշխատող
  3. Խուդանյան Հարություն Հովհաննեսի, կրտսեր գիտաշխատող
  4. Հակոբյան Հայկարամ Հակոբի, գիտաշխատող  ԿԵՆՍԱԳՐՈւԹՅՈւՆ 
  5. Սարգսյան Վահե Սարգսի, ավագ լաբորանտ կենսագրականը
  6. Ղազարյան Աստղիկ Բագրատի, ավագ լաբորանտ

 

 ՀԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ