ՀԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 

Հակոբյան Հայկ Պիոնի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ


Բաժնի աշխատակիցներ

  1. Խաչատրյան Վալերի Նապալի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  2. Վարդումյան Գոհար Դերենիկի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ.
  3. Ղարագյոզյան Արմեն Հայկազի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  4. Դումիկյան Ալիսա Վաչագանի, գիտաշխատող, պ.գ.թ.
  5. Թոխաթյան Կարեն Սեդրակի, գիտաշխատող 
  6. Մուշեղյան-Թադևոսյան Անահիտ Խաչիկի, գիտաշխատող
  7. Խուդանյան Հարություն Հովհաննեսի, կրտսեր գիտաշխատող
  8. Սարգսյան Վահե Սարգսի, ավագ լաբորանտ
  9. Ղազարյան Աստղիկ Բագրատի, ավագ լաբորանտՀին դարերի պատմության բաժնի մասին /բեռնել/