ՀԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 

  1. Վարդումյան Գոհար Դերենիկի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. 


Բաժնի աշխատակիցներ

 

  1. Թոխաթյան Կարեն Սեդրակի, գիտաշխատող 
  2. Մուշեղյան-Թադևոսյան Անահիտ Խաչիկի, գիտաշխատող
  3. Խուդանյան Հարություն Հովհաննեսի, կրտսեր գիտաշխատող
  4. Սարգսյան Վահե Սարգսի, ավագ լաբորանտ կենսագրականը
  5. Ղազարյան Աստղիկ Բագրատի, ավագ լաբորանտ

 

 ՀԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ