ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ

Շահնազարյան Արտաշես Իվանի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ., կենսագրականը

Բաժնի աշխատակիցները

 1. Վարդանյան Վրեժ Մկրտչի, գլխավոր գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը
 2. Տեր-Ղևոնդյան Վահան Արամի, առաջատարգիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրական
 3. Սվազյան Հենրիկ Սուրենի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը
 4. Գևորգյան Զոհրաբ Հրաչյայի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 5. Մաղալյան Արտակ Վլադիմիրի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 6. Վարդանյան Արգիշտի Մնացականի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 7. Թինոյան Դավիթ Ֆերդինանդի, գիտաշխատող, պ.գ.թ., կենսագրականը
 8. Թորոսյան Վահե Համլետի, գիտաշխատող, պ.գ.թ., կենսագրականը
 9. Գրիգորյան Մարիամ Գնելի, գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 10. Ութուջյան Աղավնի Անդրանիկի, գիտաշխատող, կենսագրականը
 11. Նազարյան Լիաննա Սաշայի, ավագ լաբորանտ
 12. Ազիզբեկյան Աստղիկ Ռուբենի, ավագ լաբորանտ, կենսագրականը
 13. Երանյան Գոռ Հովհաննեսի, ավագ լաբորանտ
 14. Խաչատրյան Հենրիկ Ալբերտի, կրտսեր գիտաշխատող կենսագրականը