ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ

Մուրադյան Հակոբ Ղարիբի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ., դոցենտ 

Բաժնի աշխատակիցները

 

 1. Տեր-Ղևոնդյան Վահան Արամի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ. 
 2. Գևորգյան Զոհրաբ Հրաչյայի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. 
 3. Մաղալյան Արտակ Վլադիմիրի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. 
 4. Վարդանյան Արգիշտի Մնացականի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 5. Թորոսյան Վահե Համլետի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ., 
 6. Գրիգորյան Մարիամ Գնելի, գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 7. Շահնազարյան Արտաշես Իվանի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ. 
 8. Նազարյան Լիանա Սաշայի, գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 9. Խաչատրյան Հենրիկ Ալբերտի, գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 10. Ազատյան Շավարշ Խաչիկի, կրտսեր գիտաշխատող, պ.գ.թ.  
 11. Ավագյան Հայկանուշ, ավագ լաբորանտ

 

   

ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ