ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ

Շահնազարյան Արտաշես Իվանի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ., կենսագրականը

Բաժնի աշխատակիցները

 

 1. Տեր-Ղևոնդյան Վահան Արամի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը
 2. Սվազյան Հենրիկ Սուրենի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը
 3. Գևորգյան Զոհրաբ Հրաչյայի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 4. Մաղալյան Արտակ Վլադիմիրի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 5. Վարդանյան Արգիշտի Մնացականի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 6. Թինոյան Դավիթ Ֆերդինանդի, գիտաշխատող, պ.գ.թ., կենսագրականը
 7. Թորոսյան Վահե Համլետի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ., կենսագրականը
 8. Գրիգորյան Մարիամ Գնելի, գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 9. Ութուջյան Աղավնի Անդրանիկի, գիտաշխատող, կենսագրականը
 10. Նազարյան Լիաննա Սաշայի, ավագ լաբորանտ
 11. Ազիզբեկյան Աստղիկ Ռուբենի, ավագ լաբորանտ, կենսագրականը
 12. Երանյան Գոռ Հովհաննեսի, գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 13. Խաչատրյան Հենրիկ Ալբերտի, կրտսեր գիտաշխատող կենսագրականը

   

ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ