ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 

Հարությունյան Համլետ Մալխասի, գլխավոր գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը


Բաժնի աշխատակիցները

 1. Հարությունյան Կլիմենտ Ամասիայի, գլխավոր գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը
 2. Հակոբյան Արարատ Մխիթարի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը
 3. Մախմուրյան Գայանե Գեորգիի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը
 4. Զաքարյան Լիլիթ Սաշայի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 5. Վարդանյան Գուրգեն Վահրամի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 6. Ղարիբջանյան Ստեփան Գևորգի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 7. Սուքիասյան Համո Կարենի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրական    և հրատարակած աշխատությունների ցանկ
 8. Ավետիսյան Սուրեն Ռուբիկի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրական
 9. Դադայան  Էդիտա Վարուժանի, ավագ լաբորանտ կենսագրական
 10. Մովսիսյան Նարինե Մնացականի, ավագ լաբորանտ
 11. Գասպարյան Դավիդ, առաջատար գիտաշխատողի պաշտոնակատար

ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ