ՆՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 
Սահակյան Ռուբեն Օնիկի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ կենսագրականը

Բաժնի աշխատակիցները

 1. Մելքոնյան Աշոտ Աղասու, գլխավոր գիտաշխատող, պ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
 2. Խուդինյան Գևորգ Սարգսի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ.
 3. Սարգսյան Սուրեն Թարխանի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 4. Մուրադյան Հակոբ Ղարիբի, ավագ գիտաշխատող,պ.գ.թ., կենսագրականը
 5. Հայրապետյան Արմեն Սերգեյի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 6. Հովհաննիսյան Գեղամ Հազկերտի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 7.  Պլուզյան-Գինոսյան Նաիրա Լևոնի, գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 8.  Ամիրջանյան Հասմիկ Հովիկի, գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 9.  Հարությունյան Մարինե Գրիգորի, գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 10.  Քոսյան Լիլիթ Սմբատի, կրտսեր գիտաշխատող
 11.  Ադամյան Նինետտա Սերգեյի, ավագ լաբորանտ
 12.  Երանոսյան Մանյակ Մերուժանի, ավագ լաբորանտ

 

 

Նոր դարերի պատմության բաժնի մասին /բեռնել/