Իսկուհի Ավանեսյան.«Կանանց մասնակցությունը արցախյան գոյապայքարին (1988-1994 թթ.)»

2016 թ. հունիսի 17-ին, ժամը 14.00-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

 

 

ՕՐԱԿԱՐԳ

 


2. Իսկուհի Ավանեսյանի «Կանանց մասնակցությունը արցախյան գոյապայքարին (1988-1994 թթ.)» թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`    պ.գ.դ Է.Վ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ
                                                     պ.գ.թ. Ի.Վ. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

Առաջատար կազմակերպություն՝    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան
                                                                  պետական համալսարան

 

Ծանոթանալ ատենախոսություններին