Գևորգ Տեր-Վարդանյան. «Հայոց պատմագրքերի գիտական բնագրերի կազմութեան խնդիրներ եւ ձեռագրական աւանդոյթներ»

2016 թ. հունիսի 14-ին, ժամը 14.00-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

 


ՕՐԱԿԱՐԳ

1. Գևորգ Տեր-Վարդանյանի «Հայոց պատմագրքերի գիտական բնագրերի կազմութեան խնդիրներ եւ ձեռագրական աւանդոյթներ» դոկտորական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`  պ.գ.դ Է.Լ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
                                                   պ.գ.դ. Վ.Մ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
                                                   պ.գ.դ Ա.Յ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի պետական համալսարան

Ծանոթանալ ատենախոսությանը