Միքայել Մալխասյան. «Ժողովրդագրական գործընթացները Հայաստանում 16-րդ դարում – 17-րդ դարի առաջին կեսին»

2016 թ. հունիսի 24-ին, ժամը 14.00-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

 

 

ՕՐԱԿԱՐԳ`


1. Միքայել Մալխասյանի «Ժողովրդագրական գործընթացները Հայաստանում 16-րդ դարում – 17-րդ դարի առաջին կեսին» թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

 

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`   պ.գ.դ Վ.Ա. ԲԱՅԲՈՒՐԴՅԱՆ
                                                    պ.գ.թ. Ա.Մ. ՄԱԼՈՅԱՆ

 Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

 բեռնել սեղմագիրը