Գոռ Երանյան.«Հարավային Հայաստանը XI դ. –XVI դ. կեսերին», Տիգրան Ղանալանյան. «Սփյուռքի ներքին տեղաշարժերը 1945-1988 թվականներին»

 2016 թ. հունիսի 28-ին, ժամը 14.00-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

 

 

ՕՐԱԿԱՐԳ


1. Գոռ Երանյանի «Հարավային Հայաստանը XI դ. –XVI դ. կեսերին (պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն)» թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

 բեռնել սեղմագիրը

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`   պ.գ.դ. Հ.Գ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
                                                    պ.գ.թ. Վ.Ս. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Առաջատար կազմակերպություն՝   Երևանի պետական համալսարան

 Բեռնել ատենախոսության սեղմագիրը

 

2. Տիգրան Ղանալանյանի «Սփյուռքի ներքին տեղաշարժերը 1945-1988 թվականներին» թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

 

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`    պ.գ.դ. Ա.Ս. ՎԻՐԱԲՅԱՆ
                                                     պ.գ.թ. Ք.Ռ. ԱՎԱԳՅԱՆ

Առաջատար կազմակերպություն՝    Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

բեռնել սեղմագիրը