Նարեկ Հակոբյան.«Կաթողիկոսական դիվանի և Սրբազան Սինոդի արխիվային վավերագրերի հավաքածուն՝ որպես Հայկական հարցի ուսումնասիրության աղբյուր (1894-1914թթ.)»

2016 թ. հուլիսի 1-ին, ժամը 14.00-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

 
ՕՐԱԿԱՐԳ


1. Նարեկ Հակոբյանի «Կաթողիկոսական դիվանի և Սրբազան Սինոդի արխիվային վավերագրերի հավաքածուն՝ որպես Հայկական հարցի ուսումնասիրության աղբյուր (1894-1914թթ.)» թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

 

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`   պ.գ.դ. Ռ.Օ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
                                                    պ.գ.թ. Ս.Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ

 Առաջատար կազմակերպություն՝    Երևանի պետական համալսարան

 

բեռնել սեղմագիրը