Սամվել Պողոսյան.«Կիլիկիան հայ հասարակական-քաղաքական շրջանակների և Անտանտի երկրների ծրագրերում (1914-1918 թթ.)»

2016 թ. սեպտեմբերի 27-ին, ժամը 14.00-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ

  1. Սամվել Պողոսյանի «Կիլիկիան հայ հասարակական-քաղաքական շրջանակների և Անտանտի երկրների ծրագրերում (1914-1918 թթ.)» դոկտորական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

 

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`    պ.գ.դ. Ռ.Օ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
                                                      պ.գ.դ. Վ.Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ
                                                      պ.գ.դ. Գ.Գ. ՄԱԽՄՈՒՐՅԱՆ

 Առաջատար կազմակերպություն՝    ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

բեռնել սեմագիրը