Հրանտ Օհանյան. «Սիմեոն Երևանցու «Ջամբռ» աշխատությունը որպես XVII-XVIII դարերի հայոց պատմության սկզբնաղբյուր»

2016 թ. դեկտեմբերի 23-ին, ժամը 14.00-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

 

ՕՐԱԿԱՐԳ
1. Հրանտ Օհանյանի «Սիմեոն Երևանցու «Ջամբռ» աշխատությունը որպես XVII-XVIII դարերի հայոց պատմության սկզբնաղբյուր» թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`           պ.գ.դ. Հ.Գ. Մարգարյան
                                                             պ.գ.թ. Ա.Մ. Մալոյան

Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի պետական համալսարան

Բեռնել սեղմագիրը