Թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություն՝ Կ.Առաքելյան «Հայ ֆիդայական շարժումը (1880 -1907թթ.)», Հ.Սիմոնյան «Արևմտահայ քաղաքական միտքը (1912-1913 թթ.)»

Ս.թ. մարտի 7-ին` ժամը 14.00-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

 

ՕՐԱԿԱՐԳ

  1. Կամո Առաքելյանի «Հայ ֆիդայական շարժումը (1880 -1907 թթ.)» թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

 

    Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`             պ.գ.դ. Ս.Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ

                                                                   պ.գ.թ. Կ.Ա. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

 

  Առաջատար կազմակերպություն՝       Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

  Բեռնել սեղմագիրը

 

  1. Հասմիկ Սիմոնյանի «Արևմտահայ քաղաքական միտքը (1912-1913 թթ.)» թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

 

    Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`             պ.գ.դ. Վ.Հ. ՄԵԼԻՔՅԱՆ

                                                                   պ.գ.թ. Ա.Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

  Առաջատար կազմակերպություն՝        Երևանի պետական համալսարան

  Բեռնել սեղմագիրը