Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն՝ Վ. Տեր-Ղևոնդյան «Կիլիկյան Հայաստանը և Այյուբյան պետությունները»

Ս.թ. մայիսի 2-ին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

 

ՕՐԱԿԱՐԳ

  1. Վահան Տեր-Ղևոնդյանի «Կիլիկյան Հայաստանը և Այյուբյան պետությունները» դոկտորական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

 

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`             պ.գ.դ. Ա.Ս. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

                                                               պ.գ.դ. Հ.Գ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

                                                               պ.գ.դ. Ա.Ա. ԲՈԶՈՅԱՆ

Առաջատար կազմակերպություն՝       ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ

 

Բեռնել սեղմագիրը