Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն՝ Վարդան Մակիչյան՝ «Գերմանիայի հայ համայնքը 1991-2013»

Հունիսի 27-ին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ

Վարդան Մակիչյանի «Գերմանիայի հայ համայնքը 1991-2013» թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` պ.գ.դ. Է.Գ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

                                                   պ.գ.թ. Ք.Ռ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

                                                   

Առաջատար կազմակերպություն՝       Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

 

Բեռնել սեղմագիրը