Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն՝ Նարեկ Մուրադյան՝ «Խորհրդային Հայաստանի սահմանային-տարածքային խնդիրները 1922-1936 թթ.

Ս.թ. հուլիսի 18-ին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ

Նարեկ Մուրադյանի «Խորհրդային Հայաստանի սահմանային-տարածքային խնդիրները 1922-1936 թթ.» թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` պ.գ.դ. Վ.Հ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ

                                                   պ.գ.թ. Է.Գ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

                                                   

Առաջատար կազմակերպություն՝       Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

 

Բեռնել սեղմագիրը