Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն` Արման Սարգսյան՝ «Կարինը հայ ազատամարտում XIX դարի վերջին քառորդին»

Ս.թ. հուլիսի 14-ին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ

Արման Սարգսյանի՝ «Կարինը հայ ազատամարտում XIX դարի  վերջին քառորդին» թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` պ.գ.դ. Հ.Մ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

                                                   պ.գ.թ. Լ.Զ. ՆՈՒՐԲԵԿՅԱՆ

                                                   

Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան

 

Բեռնել սեղմագիրը