Տեղի ունեցան Պատմության ինստիտուտի բաժինների տարեվերջյան նիստերը

Բաժինների աշխատակիցները հաշվետվություններ ներկայացրին տնօրենությանը 2017թ. ընթացքում  իրենց թեմատիկ պլանների ուղությամբ կատարված աշխատանքների վերաբերյալ։

 

Բաժինների վարիչների հետ համատեղ հստակեցվեցին նաև գալիք տարվա թեմատիկ ուղղությունները, բաժինների աշխատանքային պլանները։ Քննարկվեցին համատեղ առաջարկներ թե՛ բաժինների, թե՛ ինստիտուտի գիտակազմակերպչական գործունեության ուղղությամբ։