Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն՝ Հովսեփյան Նժդեհ «Միջկուսակցական հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-2001 թթ. »

2018թ. հուլիսի 3-ին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

Նժդեհ Հովսեփյանի «Միջկուսակցական հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-2001թթ.» թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն

Պաշտոնական ընդիմախոսներ՝   պ.գ.դ., պրոֆեսոր Պողոսյան Է. Վ.

                                                        պ.գ.թ. Զաքարյան Լ. Ս.

Առաջատար կազմակերպություն՝  Հայաստանի ազգային արխիվ

 

Բեռնել սեղմագիրը