ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱԴԱԼՅԱՆ ԳԵՂԱՄ

2019 թ. ապրիլի 16-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ԳԵՂԱՄԻ «ՎԱՆԻ ԷՅԱԼԵԹԸ (ՎԻԼԱՅԵԹԸ) 1548-1914 ԹԹ. (ՊԱՏՄԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ)» թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն:

 

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր  

Սահակյան Ռ. Օ.,

 

   պատմական գիտությունների թեկնածու

Մալխասյան Մ. Ա.

                                                Առաջատար կազմակերպություն՝  Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական

մանկավարժական համալսարան:

ԲԵՌՆԵԼ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ