ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՍՏՂԻԿ

2019 թ. ապրիլի 19-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՍՏՂԻԿԻ «ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ 1921-1945 ԹԹ.» թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն: 

 

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր,  պրոֆեսոր Ստեփանյան Գ.Ս.

պատմական գիտությունների թեկնածու

Առաքելյան Գ.Խ.

                                  Առաջատար կազմակերպություն՝  ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ

ԲԵՌՆԵԼ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ