ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, Հովհաննիսյան Էդուարդ

2019 թ. մայիսի 7-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

Հովհաննիսյան Էդուարդ «ԿՈՎԿԱՍԻ ՀՆԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԸ» ԱՐՑԱԽԻ (ՂԱՐԱԲԱՂԻ) ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐ» թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն: 

 

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր,  պրոֆեսոր Թունյան Վ. Գ.

պատմական գիտությունների թեկնածու

Մաղալյան  Ա. Վ..

                                  Առաջատար կազմակերպություն՝  ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ

ԲԵՌՆԵԼ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ