ԿԵՍՈՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ «ՊԵՏԱԿԱՆ-ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ՀՍԽՀ ԻՇԽԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 1921-1934 ԹԹ.»

2019 թ. հունիսի 18-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ԿԵՍՈՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳԻ «ՊԵՏԱԿԱՆ-ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ՀՍԽՀ ԻՇԽԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 1921-1934 ԹԹ.» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

 Պաշտոնական ընդիմախոսներ՝պատմական գիտությունների դոկտոր,

պրոֆեսոր Մանուկյան Ա.Ս. ,

պատմական գիտությունների թեկնածու,

դոցենտ Սուքիասյան Հ.Կ.

Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական

մանկավարժական համալսարան

 

                                                                                        

 ԲԵՌՆԵԼ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ