ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ

2019 թ. հուլիսի 9-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ «ՀԱՅ-ԲՈՒԼՂԱՐԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1991-2008 ԹԹ.» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

Պաշտոնական ընդիմախոսներ՝պատմական գիտությունների դոկտոր,

պրոֆեսոր Մովսիսյան Վ. Ֆ.,

պատմական գիտությունների թեկնածու

 Մակիչյան Վ. Լ.

Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական

մանկավարժական համալսարան

 

                                                                                        

 ԲԵՌՆԵԼ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ