ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԼԻԱՆԱ

2019 թ. հոկտեմբերի 22-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԼԻԱՆԱՅԻ «ՏԱՅՔԸ IV Դ. - XI Դ. ՍԿԻԶԲ (պատմաաշխարհագրական քննություն)» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

 

Պաշտոնական ընդիմախոսներ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր

Եղիազարյան Ա.Ս.

պատմական գիտությունների թեկնածու

 Ակոպով Ա.Ա.

Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի պետական համալսարան

 

 ԲԵՌՆԵԼ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ