Միջնադարի հայկական աղբյուրների բացառիկ նշանակությունը համաշխարհային պատմության ուսումնասիրության գործում

Նոյեմբերի 20-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Նոր Սուլթանում կայացավ «Եվրասիական պատմական տարածք. պատմության սահմանները սկզբից մինչև մեր օրերը» միջազգային գիտագործնական համաժողովը։

  

Ներկա էին շուրջ մեկ տասնյակ երկրների (Ղազախստան, Ուզբեկստան, Ռուսաստանի Դաշնության, Ուկրաինա, Վրաստան, Հայաստան, Ադրբեջան և այլն) գիտնականներ, Ղազախստանի և Կենտրոնական Ասիայի պատմության տասնյակ մասնագետներ, քաղաքական գործիչներ, ուսանողներ։ Պատվիրակությունների ներկայացուցիչները հանդես եկան ողջույնի ելույթներով։ Լիագումար նիստում Ղազախստանի, Ուկրաինայի, ՌԴ մասնագետների շարքում «12-15֊րդ դդ. հայկական աղբյուրները Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդների և Ոսկե Հորդայի մասին» թեմայով հանդես եկավ ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը։ Ինչպես Մելքոնյանի, այնպես էլ մյուս բանախոսների զեկուցումներում ընդգծվեց քննարկվող թեմայի ուսումնասիրության հարցում հայ հեղինակների՝ Կիրակոս Գանձակեցու Սմբատ Սպարապետի, Ստեփանոս Օրբելյանի Վարդան Արևելցու և այլոց, Մատենադարանում պահվող ձեռագրերի բացառիկ նշանակությունը։ Զեկուցողներին տրվեցին Ղազախստանի պետության պատմության ինստիտուտի հատուկ հավաստագրեր։

Հետաքրքրությամբ լսվեց ուկրաինացի գիտնական Բորիս Չերկասի զեկուցումը քննարկվող թեմայի շուրջ։ Ուշագրավ է, որ նրա ցուցադրած Ոսկե Հորդայի քարտեզում մեր ամբողջական  հայրենիքի վրա ուկրաիներենով նշված միակ երկիրը «Вiрменiя»-ն էր՝, այն է՝  «Հայաստան»։