Գիրք՝ գիտելիքի հավերժ աղբյուր

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտը շարունակում է ՀՀ ԿԳՄՍ ենթակայության ներքո գործող կրթական հաստատություններին «Հայոց պատմություն» բազմահատորյակի նվիրատվությունը, ուստի այն դպրոցները, որոնք դեռ չեն ստացել, կարող են դիմել ինստիտուտին և ստանալ իրենց օրինակները: