ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինտիտուտի 2020 թվականի առաջին կիսամյակի գիտական գործունեության արդյունքների մասին հաշվետվություն

ՄԱՅԻՍԻ 26-ԻՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ՀՀ ԳԱԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԵՌԱՎԱՐ ՆԻՍՏ՝ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՏՆՕՐԵՆ Ա. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ, ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ և ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉ Կ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ, ԳԻՏՔԱՐՏՈՒՂԱՐ Հ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ:

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ՝

1. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ

2.ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ:

ՍԹ ՀՈՒՆԻՍԻ 2-ԻՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ՆՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԵՌԱՎԱՐ ՆԻՍՏ՝ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ Ռ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻ, Ա ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ, Ս ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ, Ա ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆԻ, Մ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԻ, Հ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ, Ն ԳԻՆՈՍՅԱՆԻ, Հ ԱՄԻՐՋԱՆՅԱՆԻ, Մ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ, Լ ՔՈՍՅԱՆԻ, Ն ԱԴԱՄՅԱՆԻ, Մ ԵՐԱՆՈՍՅԱՆԻ։

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ՝

1. ԲԱԺՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ 2020 Թ ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

2. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ։