ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱԼԴԱՐՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ

2020 թ. հուլիսի 24-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ԲԱԼԴԱՐՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍԻ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԱՃԱՌԱԿԱՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԸ ՆՈՐ ՋՈՒՂԱՅԻ ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑՈՒՄ» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

 

Պաշտոնական ընդիմախոսներ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր

Կոստիկյան Ք. Պ.

պատմական գիտությունների թեկնածու

Առաքելյան Գ․ Խ.

Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ

                                                                                                 

 ԲԵՌՆԵԼ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ