ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱՅԿԱՐԱՄ

2020 թ. հուլիսի 24-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱՅԿԱՐԱՄԻ «ՀՈԳԵՎՈՐ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԻԿ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (Ք․Ա․ IV - Ք․ Ծ․ V ԴԴ․)» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

 

Պաշտոնական ընդիմախոսներ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր

Եղիազարյան Ա.Ս.

պատմական գիտությունների թեկնածու

Վարդումյան Գ.Դ.

Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

                                                                                                 

 ԲԵՌՆԵԼ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ