ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտնում ենք, որ Ստեփան Հասան-Ջալալյանի թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը նշանակվեց սեպտեմբերի 7֊ին ժամը 16:00֊ին։
 
Հայոց պատմության  004 մասնագիտական խորհրդի գիտքարտուղար Հակոբ Մուրադյան: