ՀԵՌԱՎԱՐ ՆԻՍՏ

Հուլիսի 14-ին տեղի ունեցավ Նոր պատմության բաժնի հեռավար նիստ՝  Ռ․Սահակյանի, Ս․Սարգսյանի, Հ․ Մուրադյանի, Ա․ Հայրապետյանի, Ն․ Գինոսյանի, Հ․ Ամիրջանյանի, Մ․ Հարությունյանի, Լ․ Քոսյանի, Ն․ Ադամյանի և Մ․ Երանոսյանի մասնակցությամբ։ 
Օրակարգում՝ 
1. Հասմիկ Ամիրջանյանի «Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղությանի անտիպ աշխատությունները» մենագրության  քննարկումը։

2.Մարինե Հարությունյանի «Արցախում (Ղարաբաղ) գրված հայերեն ձեռագրերի ձեռագրացուցակ (1639-1822 թթ.)» վերնագրով մենագրության քննարկումը

3.Ընթացիկ հարցեր: