ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԹՈԽԱԹՅԱՆ ԿԱՐԵՆ

2020 թ. դեկտեմբերի 22-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ԹՈԽԱԹՅԱՆ ԿԱՐԵՆԻ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՒ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

 

Պաշտոնական ընդիմախոսներ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Քոսյան Ա. Վ.

պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Բոբոխյան Ա. Ա.

Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի պետական համալսարան

                                                                                                 

 ԲԵՌՆԵԼ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ