Հայագիտական դասընթացներ Բեյրութում

Անթիլիասի Մայրավանքում ավարտվեցին պրոֆ. Աշոտ Մելքոնյանի տասնօրյա դասախոսությունները Հայագիտական դասընթացի ունկնդիրների համար։ Քննարկման նյութը գերազանցապես վերաբերում էր Հայոց պատմության առավել խնդրահարույց թեմաներին, արդիական նշանակություն ունեցող հիմնահարցերին։