Թեկնածուական ատենախոսություն, Նազարյան Գևորգ

2021 թ. ապրիլի 30-ին, ժամը 1500-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳԻ ««ՄԻԱՑՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ, ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՈՒ ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԸ ՓԱՐԻԶԻ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՎԵՀԱԺՈՂՈՎՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՇՈՒՐՋ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

 

Պաշտոնական ընդիմախոսներ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Պողոսյան Ս․ Ա․

պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ղամբարյան Ա․ Վ․

Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

                                                                                                 

 ԲԵՌՆԵԼ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ