Նոր գիրք` Աշոտ Մելքոնյանի հեղինակությամբ

Ժողովածուում ներառված են հեղինակի վերջին տասնամյակի ըն­թաց­քում զանազան գիտական հանդեսներում հրատարակած հոդ­ված­ներ և գիտաժողովներում կարդացված զեկուցումներ։ Նյութերը վե­րաբերում են Հայոց ցեղասպանության, պետականության, ազ­գա­յին-ազատագրական շարժումների, ժողովրդագրության պատմութ­յան և այլ հիմնախնդիրների։

Գիրքը նախատեսված է մասնագետների և ընթերցող լայն շրջա­նակ­ների համար։