ՀԱՅ ԳԱՂԹՕՋԱԽՆԵՐԻ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 
Ստեփանյան Գևորգ Սրապիոնի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ.

Բաժնի աշխատակիցները

  1. Ավագյան Քնարիկ Ռոբերտի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  2. Բախչինյան Արծվի Հենրիկի, գիտաշխատող, բ.գ.թ. կենսագրականը
  3. Ղարախանյան Վահրամ Մարտիկի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  4. Օհանյան Սեդա Տաճատի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  5. Թաջիրյան Էլիզաբեթ Խոսրովի, գիտաշխատող
  6. Ֆիշենկճյան Անի, գիտաշխատող
  7. Քեշիշյան Վարդանուշ, կրտսեր գիտաշխատող
  8. Վահե Սարգսյան, գիտաշխատող
  9. Շախկյան Գայանե Սերյոժայի, ավագ լաբորանտՀայ գաղթօջախների և սփյուռքի պատմության բաժնի մասին /բեռնել pdf-icon/