ՀԱՅ ԳԱՂԹՕՋԱԽՆԵՐԻ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 
Բարխուդարյան Վլադիմիր Բախշիի, գլխավոր գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Ակադեմիկոս, պ.գ.դ. կենսագրականը

Բաժնի աշխատակիցները

 1. Մելքոնյան Էդուարդ Լևոնի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ., կենսագրականը  
 2. Ստեփանյան Գևորգ Սրապիոնի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ.
 3. Ավագյան Քնարիկ Ռոբերտի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 4. Մուրադյան Սեդա Միքայելի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 5. Բախչինյան Արծվի Հենրիկի, գիտաշխատող, բ.գ.թ. կենսագրականը
 6. Ղարախանյան Վահրամ Մարտիկի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 7. Օհանյան Սեդա Տաճատի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 8. Թաջիրյան Էլիզաբեթ Խոսրովի, գիտաշխատող
 9. Քեշիշյան Վարդանուշ, կրտսեր գիտաշխատող
 10. Շախկյան Գայանե Սերյոժայի, ավագ լաբորանտ
 11. Մուրադյան Արմինե Սարիբեկի, ավագ լաբորանտ, կենսագրականըՀայ գաղթօջախների և սփյուռքի պատմության բաժնի մասին /բեռնել pdf-icon/