ՀԱՅ ԳԱՂԹՕՋԱԽՆԵՐԻ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 
Ստեփանյան Գևորգ Սրապիոնի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ.

Բաժնի աշխատակիցները

  1. Մելքոնյան Էդուարդ Լևոնի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ., կենսագրականը 
  2. Ավագյան Քնարիկ Ռոբերտի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  3. Մուրադյան Սեդա Միքայելի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ.
  4. Բախչինյան Արծվի Հենրիկի, գիտաշխատող, բ.գ.թ. կենսագրականը
  5. Ղարախանյան Վահրամ Մարտիկի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  6. Օհանյան Սեդա Տաճատի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  7. Թաջիրյան Էլիզաբեթ Խոսրովի, գիտաշխատող
  8. Քեշիշյան Վարդանուշ, կրտսեր գիտաշխատող
  9. Շախկյան Գայանե Սերյոժայի, ավագ լաբորանտՀայ գաղթօջախների և սփյուռքի պատմության բաժնի մասին /բեռնել pdf-icon/