ՀԱՅ ԳԱՂԹՕՋԱԽՆԵՐԻ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 
Ստեփանյան Գևորգ Սրապիոնի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ. պրոֆ.

Բաժնի աշխատակիցները

  1. Ավագյան Քնարիկ Ռոբերտի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը  և  հրատարակած աշխատությունների ցանկը 
  2. Բախչինյան Արծվի Հենրիկի,  ավագ գիտաշխատող, բ.գ.թ. կենսագրականը  և  հրատարակած աշխատությունների ցանկը 
  3. Ղարախանյան Վահրամ Մարտիկի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  4. Օհանյան Սեդա Տաճատի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը և  հրատարակած աշխատությունների ցանկը 
  5. Թաջիրյան Էլիզաբեթ Խոսրովի, գիտաշխատող կենսագրականը և  հրատարակած աշխատությունների ցանկը 
  6. Ֆիշենկճյան Անի, գիտաշխատող, պ.գ.թ.   կենսագրականը և  հրատարակած աշխատությունների ցանկը 
  7. Վահե Սարգսյան, գիտաշխատող, պ.գ.թ.
  8. Մկրտչյան Կարեն, գիտաշխատող, պ.գ.թ.  կենսագրականը և  հրատարակած աշխատությունների ցանկը 
  9. Շախկյան Գայանե Սերյոժայի, ավագ լաբորանտ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԱՂԹՕՋԱԽՆԵՐԻ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ